Nederlands Hervormde kerk Rockanje

Nederlands Hervormde kerk Rockanje

Nederlands Hervormde kerk

De Nederlands Hervormde kerk in Rockanje is het oudste bewaard gebleven gebouw in Rockanje aan Zee. De kerk stamt al uit 1389 en begon zijn lange leven als Rooms Katholiek bedehuis.

Sindsdien is de kerk vele malen verbouwd. Zo werd bijvoorbeeld in 1640 de bij de kerk geplaatste toren afgebroken en vervagen door een houten daktorentje. In 1882 werd aan het kerkschip een noodmuur gerestaureerd.

De kerk heeft door de eeuwen heen heel wat voorgangers voorbij zien komen. Na de reformatie in 1574 lijkt de eerste predikant ds. Hector Claaz geweest te zijn.

Sindsdien zijn er vele predikanten voorgegaan in Rockanje. In de kerk worden al die predikanten op grote houten predikantenborden, hangend aan de kerkmuren, genoemd.

Tijdens de bouw van de kerk bestond het dorp Rockanje, of beter gezegd Rockangen zoals men toen het dorp noemde, vooral uit huizen langs de dijken die de polder beschermde tegen de zee.

De kerk werd tijdens de bouw vrijwel in het midden van het dorp geplaatst wat voor die tijd gemeengoed was. De kerk stond zo letterlijk en figuurlijk centraal in het midden van de samenleving.

Orgel Nederlands Hervormde kerk RockanjeOrgel

Het fraaie orgel in de kerk werd in 1884 geplaatst en geleverd door de toen zeer geprezen orgelbouwer Van Oeckelen.

Een kerk vraagt veel onderhoud en restauratie en dat is ook bij de Nederlands Hervormde kerk in Rockanje het geval.

Om dit te kunnen bekostigen organiseert de kerk iedere zaterdag van de maand een rommelmarkt in de Snuffelloods op het industrieterrein Molenhoek in Rockanje.

Nederlands Hervormde kerk Rockanje Interieur

Openingstijden

De Nederlands Hervormde kerk heeft elke zondagochtend een dienst om 09.45.
Buiten deze kerkdienst om is de kerk helaas niet van binnen te bezichtigen.

Voor meer informatie over de kerk en de Gemeente kunt u terecht op de website van de Nederlands Hervormde kerk in Rockanje aan Zee.