Maria Rust

Begraafplaats Maria Rust

Begraafplaats Maria Rust

Begraafplaats Maria Rust in Rockanje ligt vandaag de dag ingesloten tussen de huizen en bebouwingen. Bij de opening van de begraafplaats was dat heel anders.

Voor de opening van Maria Rust werden de doden begraven in en om de Hervormde Kerk van Rockanje. Daar kwam in 1828 een einde aan door ingrijpen van de overheid. De overheid vond het niet langer verantwoord de doden in kerken te begraven vanwege de hygiënische aspecten.

Er werd om die reden in 1828 door de gemeente een weiland aangeschaft om daar een nieuwe begraafplaats aan te leggen. Dat lag in 1828 net buiten het dorp Rockanje.

Tot 1950 werden op de begraafplaats Maria Rust duizenden Rockanjenaren begraven. In 1950 werd de nieuwe begraafplaats geopend aan de Dirk van Voorne laan bij de Eerste slag. Op Maria Rust worden nu alleen nog bijzettingen gedaan in reeds bestaande familiegraven.

Oase van rust en schoonheid

Met de opening van de nieuwe begraafplaats aan de Dirk van Voornelaan werd het verval van de begraafplaats Maria Rust langzaam ingezet. Maria Rust raakte langzaamaan in de vergetelheid en het onderhoud aan de graven liep sterk terug.

Een aantal dorpsbewoners kon het verval van de begraafplaats niet langer aanzien en zij richtten rond 2000 een werkgroep op. De werkgroep wil de betekenis en de geschiedenis van de begraafplaats Maria Rust voor het dorp Rockanje veilig stellen voor de toekomst.

Zij hebben er met elkaar voor gezorgd dat de begraafplaats er weer geweldig mooi uitziet en nu een oase van rust en schoonheid is midden in het dorp.

Naast het uitvoeren van onderhoud en restauraties aan de graven, verzamelt de werkgroep ook de verhalen achter de mensen die begraven zijn op de begraafplaats.

Naast bekende Rockanjenaren met hun families zijn er op de begraafplaats ook slachtoffers begraven van de tweede wereldoorlog waaronder soldaten van het gemenebest.

Sinds 2003 is de begraafplaats Maria Rust een gemeentelijk monument.

Openingstijden

De begraafplaats aan de Zeeweg 2, is dagelijks geopend van 10.00-16.00u.

Op vrijwel alle dinsdagen zijn er in de zomermaanden vrijwilligers van de werkgroep Maria Rust aanwezig om al uw vragen te beantwoorden.

Open Dagen Maria rust

Oude begraafplaatsen vertellen hun eigen verhaal – het verhaal van de mensen, van het dorp en de streek. Dat geldt ook voor Maria Rust, waar de grafstenen vertellen wie er van het dorp komt, te zien aan achternamen als Klok, Wageveld en Langendoen. Nieuwsgierig?

In de zomermaanden zijn er elke dinsdag leden van de werkgroep Maria Rust op de oude begraafplaats aan de Zeeweg aan het werk, tenzij het slecht weer is. In elk geval zijn er de Open Dagen. De leden van de werkgroep vertellen bezoekers graag over deze groene dorpsoase en kunnen antwoord geven op vragen van toeristen en nabestaanden – over de begraafplaats en over wie er begraven zijn. Iedereen is van harte welkom!

Het dorp Rockanje heeft nog een paar historische gebouwen: de molen, de kerk, plus het openluchtmuseum De Duinhuisjes. Maar ook Maria Rust is een cultuurhistorisch monument, een gemeentelijk monument dat deel uitmaakt van de geschiedenis van het dorp.

Voor meer informatie over de begraafplaats Maria Rust kunt u ook een kijkje nemen op de website van de begraafplaats.